En historie om å skape trygge medisinske løsninger for å forbedre menneskers liv

Vi tar hånd om fekalkatetersystemet så du ikke behøver å gjøre det.

Fekal inkontinens – en alvorlig trussel mot pasienter

Opptil 30 % av intensivpasientene opplever fekal inkontinens1 (FI) mens de ligger på sykehus. FI er en alvorlig trussel mot pasienter, men også en stor utfordring for sykehuset. Helt spesifikt fører FI til:

Ekstra lidelse for pasienten

I tillegg til den rådende tilstanden som førte dem til intensiven, kan pasienter ha en uverdig opplevelse hvis FI ikke blir ivaretatt effektivt.

Sykehusinnlagte voksne med fekal inkontinens har 22 ganger større sannsynlighet for å utvikle trykksår enn pasienter uten fekal inkontinens2.

Økt risiko for krysskontaminering

C. difficile skjules i avføring og kan overføres til pasienter hovedsakelig via hendene til helsepersonell som har kommet i berøring med en forurenset overflate eller gjenstand3.

I USA opplever 1 av 5 pasienter med en helseassosiert C. difficile-infeksjon en gjentakelse av infeksjonen4.

En tung byrde for helsevesenet og helsepersonell

FI påvirker behandlingsresultatet negativt, krever betydelige ressurser og fører til langvarig pasientlidelse. Hvis FI ikke håndteres effektivt, kan ekstra og ikke refunderbare kostnader skyte i været.

C. difficile-infeksjoner resulterer i omtrent 3 millioner tilfeller av diaré og kolitt i USA hvert år5; noe som tilsvarer utgifter på 6,3 milliarder USD hvert år6.

Vi tar hånd om fekalkatetersystemet så du ikke behøver å gjøre det.

Se fordelene for pasienter og omsorgspersoner

Produktoversikt

Hvordan beskytter og hjelper Flexi-Seal™ PROTECT PLUS ved fekaliehåntering?

Bidrar til å redusere risikoen for hudskade

Flexi-Seal™ bidrar til å minimere lakensøl av fekalier15.

Bidrar til forebygge spredning av infeksjon

Bevist in vitro å hindre spredning av C. difficile16.

Oppbevaring og kontroll av flytende eller halvflytende fekalt materiale kan bidra til å redusere risikoen for dermatitt eller perianal sårkontaminering. Det kan også stoppe smittespredning.

Bidrar til bedre pasientpleie

Det viktigste: Flexi-Seal™ PROTECT PLUS gir pasienten økt verdighet.

Bidrar til å redusere pleietid

Flexi-Seal™ PROTECT PLUS er enkel å bruke. Med lett identifiserbare deler og forbedrede funksjoner reduserer det tiden det tar å skifte sengetøy eller rengjøre pasienten.

Flexi-Seal™ PROTECT PLUS video med bruksanvisning

Kunde uttalelse: Flexi-Seal™ PROTECT PLUS

Kunde uttalelse: Royal Liverpool Hospital i Storbritannia

In vitro test: Mengde kraft for å fjerne Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS

Essensielle ressurser

Velg dokumenter for å laste ned eller klikk for å åpne PDF.

Flexi-Seal™ PROTECT PLUS brochure

Fecal Managment Algorithm

Directions for use poster (ENFit™ connection)

Directions for use poster (Luer connection)

Klikk her for informasjon om produktkatalog.

Ta kontakt og lær mer

Hvordan kan vi best støtte deg for at vi sammen skal oppnå bedre resultater for pasientene

Kontakt

 1. Bayón García, Cristina & Binks, Rachel & De Luca, Enrico & Dierkes, Christine & Franci, Andrea & Gallart, Elisabet & Niederalt, Georg & Wyncoll, Duncan. (2012). Prevalence, management and clinical challenges associated with acute faecal incontinence in the ICU and critical care settings: The FIRSTTM cross-sectional descriptive survey. Intensive & critical care nursing : the official journal of the British Association of Critical Care Nurses. 28. 242-50.
 2. Langill M, Yan S, Kommala D, et al. A Budget Impact Analysis Comparing use of a Modern Fecal Management System to Traditional Fecal Management Methods in Two Canadian Hospitals. Ostomy Wound Management 2012; 58(12)25-33.
 3. CDC FAQ on C. difficile. Available at: http://www.cdc.gov/cdiff/index.html, Accessed 25th of October 2019
 4. Lessa FC, Mu Y, Bamberg WM, Beldavs ZG, Dumyati GK, Dunn JR, et al. Burden of Clostridium difficile Infection in the United States. New England Journal of Medicine. 2015;372(9):825–34.
 5. Schroeder MS. Clostridium difficile-associated diarrhea. Am Fam Physician. 2005;71(5);921-928.
 6. Zhang S, Palazuelos-Munoz S, Balsells E M, Nair H, Kyaw M H. Cost of hospital management of Clostridium difficile infection in United States—a metaanalysis and modelling study. BMC Infect Dis. 2016; 16(1): 447.
 7. Optimizing Fecal Containment Using Individualized Balloon Volumes; Catherine T. Milne APRN, MSN, BC-ANP, CWOCN1; Ann Durnal RN, BSN, CWOCN2; Mary Webb, RN, BSN, MA, CIC3, 1Connecticut Clinical Nursing Associates, LLC, Bristol, Connecticut; 2Ascension Carondelet St Mary’s Hospital, Tucson, Arizona;3San Mateo Medical Center, San Mateo, California
 8. Jackson M, McKenney T, Drumm J, Merrick B, LeMaster T, VanGilder C. Pressure ulcer prevention in high-risk postoperative cardiovascular patients. Crit Care Nurse. 2011;31(4):44–53
 9. MAUDE FDA Data Analysis – Accessed during January 2019 – Data on file, ConvaTec.
 10. Lucado J, Gould C, Elixhauser A. Clostridium difficile infections (CDI) in hospital stays, 2009. HCUP Statistical Brief 124. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. Available at: http://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/ statbriefs/sb124.pdf.
 11. Metcalf et al. Contamination Risk During Fecal Management Device Removal: An In vitro, Simulated Clinical Use Study. Wound Manage Prev 2019; 65(3): 30–37.
 12. Odor Barrier Testing. 130124-001. Data on file, ConvaTec Inc.
 13. Flexi-Seal® Privacy Bag Filter Evaluation. 121412-001. Data on file, ConvaTec Inc.
 14. Minimizing the spread of C. difficile spores from the release of gas. February 19, 2013. Data on file, ConvaTec Inc.
 15. García B, Binks R, De Luca E, Dierkes C, Franci A, Gallart E, Niederalt G, Wyncoll D, Vaes P, Soderquist B, Gibot S. Expert recommendations for managing acute fecal incontinence with diarrhea in the intensive care unit. J Intensive Care Soc. 2013;14(Suppl 2):1-9.
 16. Jones S, Towers V, Welsby S, et al. Clostridium difficile Containment Properties of a Fecal Management System: An In Vitro Investigation. Ostomy Wound Management 2011;57(10):38–49.