En historia av banbrytande och tillförlitliga medicinska lösningar för att förbättra de liv som vi berör

Vi gör fekal hantering till vår prioritet så det behöver inte vara din.

Fekal inkontinens (FI) – ett allvarligt hot för patienter

Upp till 30 % av intensivvårds patienterna upplever fekal inkontinens1 (FI) under sin sjukhusvistelse. Förutom att vara ett allvarligt hot mot patienter är FI också en stor utmaning som sjukhusen måste tackla. Speciellt så leder FI till:

Ytterligare lidande för patienter

Förutom det rådande förhållandet som förde dem till intensivvård kan patienterna få en ovärdig upplevelse om FI inte hanteras effektivt.

Inlagda vuxna med fekal inkontinens löper 22 gånger större risk att utveckla trycksår än patienter utan fekal inkontinens2.

Ökad risk för korskontaminering

C. difficile sprids med fekalier och kan framförallt överföras till patienter via sjukvårdspersonalens händer om de har vidrört kontaminerade ytor eller föremål3.

I USA drabbas 1 av 5 patienter med vårdrelaterad infektion av C. difficile av att infektionen återkommer4.

En tung börda för sjukvården och sjukvårdspersonal

FI påverkar behandlingsresultatet negativt och belastar betydande resurser vilket leder till längre lidande för patienten. Om man inte hanterar FI effektivt kan ytterligare kostnader stiga kraftigt.

C. difficile-infektioner resulterar i omkring 3 miljoner fall av diarré och kolit i USA varje år5. Detta innebär årligen ytterligare medicinska kostnader på 6,3 miljarder US-dollar6.

Vi gör fekal hantering till vår prioritet så det behöver inte vara din.

Upptäck fördelarna för patienter och vårdgivare

Produktöversikt

Hur hjälper Flexi-Seal™ PROTECT PLUS aid till med fekal hantering?

Hjälper till att minska risken för hudskador

Flexi-Seal™ hjälper till att minimera nedsmutsning av sänglinnen genom spridning och kontaminering av fekalt material15.

Hjälper till att förhindra spridning av infektioner

Det är bevisat in vitro att detta begränsar spridningen av C. difficile och förhindrar att C. difficile sprids till omgivningen16.

Inneslutning och kontroll av flytande eller halvflytande fekalt material kan hjälpa till att minska risken för dermatit och kontaminering av perianala sår. Den kan också hindra spridningen av infektioner från nedsmutsning.

Hjälper till att förbättra patientvården

Viktigast av allt, Flexi-Seal™ PROTECT PLUS hjälper till att bevara patientens integritet.

Hjälper till att spara tid för vårdpersonal

Flexi-Seal™ PROTECT PLUS är enkel at använda. Med enkelt identifierbara delar och förbättrade funktioner minskar tiden som krävs för att byta sänglinne och tvätta patienten.

Flexi-Seal™ PROTECT PLUS Video med bruksanvisning

Kundutlåtande: Flexi-Seal™ PROTECT PLUS

Kundutlåtande: Royal Liverpool Hospital, UK

In vitro test: Utdragningskraft Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS

Viktiga resurser

Välj dokument för att ladda ned eller klicka för att öppna PDF.

Flexi-Seal™ PROTECT PLUS brochure

Fecal Managment Algorithm

Directions for use poster (ENFit™ connection)

Directions for use poster (Luer connection)

Klicka här för information om produktkatalogen.

Ta kontakt och lär dig mer

Hur vi bäst kan hjälpa dig att uppnå förbättrat patientresultat tillsammans

Kontakt

 1. Bayón García, Cristina & Binks, Rachel & De Luca, Enrico & Dierkes, Christine & Franci, Andrea & Gallart, Elisabet & Niederalt, Georg & Wyncoll, Duncan. (2012). Prevalence, management and clinical challenges associated with acute faecal incontinence in the ICU and critical care settings: The FIRSTTM cross-sectional descriptive survey. Intensive & critical care nursing : the official journal of the British Association of Critical Care Nurses. 28. 242-50.
 2. Langill M, Yan S, Kommala D, et al. A Budget Impact Analysis Comparing use of a Modern Fecal Management System to Traditional Fecal Management Methods in Two Canadian Hospitals. Ostomy Wound Management 2012; 58(12)25-33.
 3. CDC FAQ on C. difficile. Available at: http://www.cdc.gov/cdiff/index.html, Accessed 25th of October 2019
 4. Lessa FC, Mu Y, Bamberg WM, Beldavs ZG, Dumyati GK, Dunn JR, et al. Burden of Clostridium difficile Infection in the United States. New England Journal of Medicine. 2015;372(9):825–34.
 5. Schroeder MS. Clostridium difficile-associated diarrhea. Am Fam Physician. 2005;71(5);921-928.
 6. Zhang S, Palazuelos-Munoz S, Balsells E M, Nair H, Kyaw M H. Cost of hospital management of Clostridium difficile infection in United States—a metaanalysis and modelling study. BMC Infect Dis. 2016; 16(1): 447.
 7. Optimizing Fecal Containment Using Individualized Balloon Volumes; Catherine T. Milne APRN, MSN, BC-ANP, CWOCN1; Ann Durnal RN, BSN, CWOCN2; Mary Webb, RN, BSN, MA, CIC3, 1Connecticut Clinical Nursing Associates, LLC, Bristol, Connecticut; 2Ascension Carondelet St Mary’s Hospital, Tucson, Arizona;3San Mateo Medical Center, San Mateo, California
 8. Jackson M, McKenney T, Drumm J, Merrick B, LeMaster T, VanGilder C. Pressure ulcer prevention in high-risk postoperative cardiovascular patients. Crit Care Nurse. 2011;31(4):44–53
 9. MAUDE FDA Data Analysis – Accessed during January 2019 – Data on file, ConvaTec.
 10. Lucado J, Gould C, Elixhauser A. Clostridium difficile infections (CDI) in hospital stays, 2009. HCUP Statistical Brief 124. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. Available at: http://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/ statbriefs/sb124.pdf.
 11. Metcalf et al. Contamination Risk During Fecal Management Device Removal: An In vitro, Simulated Clinical Use Study. Wound Manage Prev 2019; 65(3): 30–37.
 12. Odor Barrier Testing. 130124-001. Data on file, ConvaTec Inc.
 13. Flexi-Seal® Privacy Bag Filter Evaluation. 121412-001. Data on file, ConvaTec Inc.
 14. Minimizing the spread of C. difficile spores from the release of gas. February 19, 2013. Data on file, ConvaTec Inc.
 15. García B, Binks R, De Luca E, Dierkes C, Franci A, Gallart E, Niederalt G, Wyncoll D, Vaes P, Soderquist B, Gibot S. Expert recommendations for managing acute fecal incontinence with diarrhea in the intensive care unit. J Intensive Care Soc. 2013;14(Suppl 2):1-9.
 16. Jones S, Towers V, Welsby S, et al. Clostridium difficile Containment Properties of a Fecal Management System: An In Vitro Investigation. Ostomy Wound Management 2011;57(10):38–49.