Convatec Flexi-Seal™ FMS är en del av Convatec global Group, ett globalt företag med medicinska produkter och teknologier med 9 900 anställda och verksamhet i fler än 100 länder. Convatecs produkter erbjuder en rad kliniska och ekonomiska fördelar, däribland infektionsprevention, skydd av känslig hud, förbättrade patientresultat och minskad sammanlagd vårdkostnad.

Vårt unika Flexi-Seal™ Fecal Management System är en lösning i framkant utformad för att underlätta förbättrade resultat hos patienter som lider av fekal inkontinens och som har visat sig minska komplikationer och kostnader förknippade med fekal inkontinens i sjukhusmiljö.