Den webblänk du har använt och den relaterade produktinformationen kanske inte längre tillgänglig på denna webbsida. Offentliggörandet finns på följande länk: Pressmeddelande.

Flexi-Seal™ Fecal Management System och all relaterad information finns fortfarande tillgänglig. Lär dig mer.